شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت فراخوان شرکت در اولین همایش همیاران سلامت
 
 

فراخوان شرکت در اولین همایش همیاران سلامت

نامه الکترونیک چاپ

از دانشجویان گرامی علاقه مند به حوزه سلامت روان دعوت می شود تا در اولین همایش همیاران سلامت روان کشور که از تاریخ 29  تا 31 فروردین در اردوگاه شهید با هنر برگزار می شود شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به مرکز مشاوره مراجعه نمایید.