شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت انتشار چاپ هفتم کتابچه توصیه های اجتماعی، علمی و آموزشی در دانشکده مکانیک:
 
 

انتشار چاپ هفتم کتابچه توصیه های اجتماعی، علمی و آموزشی در دانشکده مکانیک:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی به همت جناب آقای دکتر حسینی ریاست محترم دانشکده مکانیک، چاپ هفتم کتابچه ی" رهنمودهایی در زمینه های اجتماعی، علمی و آموزشی برای دانشجویان " تهیه و منتشر گردیده است. امید است مطالعه این کتابچه کمک شایانی به رشد و بالندگی مورد انتظار از تحصیلکرده گان دانشگاه بزرگ صنعتی امیرکبیر نماید. جهت تهیه کتاب می توانید به مدیریت دانشجویی فرهنگی دانشکده مکانیک مراجعه نمایید.