شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت منشور حقوق دانشجویی
 
 

منشور حقوق دانشجویی

نامه الکترونیک چاپ

دانشجوي گرامي جهت اطلاع از حقوق و تكاليف خود به منظور بهره مندي مناسب و قانونمند از امكانات حوزه خدمات دانشجويي، به پيوست منشور حقوق دانشجويي در حوزه مذكور منتشر مي شود. معاونت فرهنگي و دانشجويي

منشور حقوق دانشجویی