شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی:
 
 

قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی:

نامه الکترونیک چاپ

دانشجویان گرامی وعده غذایی روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه 95 بصورت همزمان- ناهار و شام- از ساعت 11:00 لغایت 13:30 در سلف سرویس دانشگاه توزیع میگردد.

  • به غیر از خوابگاههای دخترانه و کشاورز ما بقی دانشجویان جهت دریافت غذا به سلف سرویس مراجعه نمایند. اداره امور تغذیه- معاونت دانشجویی