شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال اول 96-95:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی نیمسال اول 96-95:

نامه الکترونیک چاپ
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی وام تحصیلی می رساند: مبلغ وام تحصیلی نوبت 2 نیمسال اول 96-95 به حساب عابربانکهایشان واریز شد.
اداره رفاه دانشجویان - معاونت فرهنگی و دانشجویی.