شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول 96-95:
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول 96-95:

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع می رساند: وام شهریه نوبت 1 نیمسال اول 96-95 به حساب دوره های آزاد دانشگاه واریز شد.

اداره رفاه دانشجویان - معاونت فرهنگی و دانشجویی.