شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه کلیه دانشجویان خوابگاهی:
 
 

قابل توجه کلیه دانشجویان خوابگاهی:

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع دانشجویان گرامی خوابگاهی می رساند، وعده غذایی روز جمعه مورخ 95/10/17 به صورت همزمان ( ناهار و شام  ) از ساعت 11 لغایت 13:30 در سلف سرویس دانشگاه توزیع می گردد. لذا کلیه دانشجویان به غیر از دانشجویان خوابگاه های دخترانه و کشاورز لازم است جهت دریافت غذا به سلف سرویس دانشگاه مراجعه نمایند.