شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجویان متقاضی وام
 
 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

نامه الکترونیک چاپ

بدینوسیله به اطلاع متقاضیان وام ضروری نوبت 2، ازدواج تمامی نوبت ها ، ودیعه مسکن متاهلی نوبت 3، وام ویژه دکترا نوع 2سه ماهه اول سال 95(فروردین ، اردیبهشت ، خرداد) می رساند : مبلغ وام ها به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان - معاونت فرهنگی و دانشجویی.