شما اینجا هستید: ادامه اخبار معاونت قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام (نيم سال دوم سال تحصيلي 96 -1395)
 
 

قابل توجه دانشجويان محترم متقاضي وام (نيم سال دوم سال تحصيلي 96 -1395)

نامه الکترونیک چاپ

به اطلاع كليه دانشجويان محترم روزانه ، نوبت دوم و ویژه دکترا مي رساند مهلت ثبت نام وام ها از تاريخ 95/09/25 لغايت 95/11/10 با مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان(bp.swf.ir) به صورت زير امكان پذير مي باشد :

ثبت نام متقاضيان قديمي (دانشجوياني كه قبلاً وام دريافت نموده اند و در فاز 2 سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان داراي پرونده مي باشند) از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) مطابق ذيل امكان پذير مي باشد:

-مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان (bp.swf.ir) جهت درخواست وام فقط بايد ازمرورگرموزيلا استفاده کنيد.

-نام كاربري و كلمه عبور : كد ملي با درج خط تيره(مثال:1-123456-123)

-مشخصات را تكميل نمائيد.

-در قسمت درخواست وام ، وام مورد نظر خود را انتخاب نمائيد. توجه داشته باشيد ثبت نام شما موقت بوده و پس ازبررسی کارشناسی اطلاعات دانشجو ، باید درانتظار پیغام رفع نقص وایراد احتمالی یا تائيد اداره رفاه دانشجويان باشید و پس از آن در خواست شما بطورقطعي ثبت خواهد شد.

متقاضيان جديد كه براي اولين بار درخواست وام مي دهند و دانشجوياني كه قادر به ثبت نام از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان (قسمت تشکیل پرونده) نمي باشند مي بايست جهت ايجاد پرونده ابتدا به اداره رفاه دانشجويان مراجعه نمايند و سپس از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان جهت درخواست وام اقدام نمايند.

دانشجویان متقاضی انواع وام ضروری ، وام زیارت، وام ازدواج ، ودیعه مسکن متاهلی و موارد خاص، بعد از ثبت نام درخواست وام در پورتال صندوق رفاه مي بايست با مراجعه به لینک های قسمت های الف و ب فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحه €Œي دوم فرمم درخواست) تا تاريخ 95/11/10 به اداره رفاه دانشجويان تحويل دهند.

ضمنا تمامی فرم های ذیل در همین سایت در قسمترفاه دانشجويان،فرم هاي اداره رفاه موجود می باشد. 

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکترا

الف-متقاضی وام ویژه دکترا نوع یک می باشند: فرم شماره 1 و 2 را تکمیل و پس از تائید آموزش دانشکده به همراه دو سند تعهد محضری با دوضامن معتبر و یا یک سند با دوضامن معتبر به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. مبلغ این وام ماهانه 650 هزار تومان می باشد. چنانچه فرم شماره 1 را قبلا تحویل داده اند فقط فرم شماره 2 را ارائه نمایند.

ب - متقاضی وام ویژه دکترا نوع دو می باشند: فرم های 1و2و3 را تکمیل و با تائید رسمی ازسوی معاونت پژوهشی دانشگاه مبنی بر تقاضا محور و کاربردی بودن پروژه به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند. مبلغ این وام ماهانه 750 هزار تومان می باشد.

تذکر1 : تاریخ تنظیم اسناد تعهد محضری که قبلاً به اداره رفاه دانشجویان ارائه شده است از سال 92 و بعد از آن قابل قبول می باشد.

تذکر2 :دانشجویان متقاضی وام دکترا از تقاضای وام تحصیلی خودداری فرمایند.

ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وام€Œها از طرف دانشجويان متقاضي وام الزامي است.

1-دانشجوياني كه نسبت به ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي اقدام نمايند در اولويت پرداخت قرار خواهند گرفت.

ÃÃ

 

 

2-سندتعهد محضري (در صورت عدم ارائه) تا تاريخ 95/11/10 ضروري است.

 

 

 

 

ارائه کپی برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل دانشجويان تحصيلات تكميلي روزانه (با ضامن معتبر مطابق با شرايط ضامن در نمونه فرم سند تعهد محضري)

 

 

 

نيز قابل قبول است ضمناً کپی برابر اصل اسناد تعهد محضری دانشجویان نوبت دوم از سال 86 و بعد از آن قابل قبول می باشد.

3-تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل ، بستن فايل رفاهي متقاضي در فاز 2 سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان توسط اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قبلي،

پرداخت اجاره بهای خوابگاه ترم قبل، پرداخت اقساط معوق و جریمه دیرکرد تا تاريخ 95/11/10 ضروري است.

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام وام هاي ترمي(تحصيلي، مسكن، تغذيه ، شهريه) در صورت عدم ارائه

1- تعهد نامه محضري و كپي آن (روزانه و نوبت دوم)2-كپي كارت دانشجويي(روزانه و نوبت دوم)3- كپي كارت ملي(روزانه و نوبت دوم)4-اصل اجاره نامه و

كپي آن ( براي دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي روزانه €Œي غيربومي فاقدخوابگاه) 5-كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود و همسر (دانشجويان مذكر

متاهل روزانه €Œي متقاضي وام تحصيلي متاهلي) 6- کپی کارت دانشجویی دانشجوی هسته ای برای دانشجویان متقاضی وام دانش هسته ای7- ارائه مدارک ممتازی

برای دانشجویان متقاضی وام ممتازی با تائید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

تذكرات مهم:

تذكر1:ميزان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به ميزان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد.

(روزانه و نوبت دوم)

تذكر2:وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم مشمول 4%كارمزد سالانه از زمان دريافت اولين وام مي باشد.

تذكر3:دانشجويان نوبت دوم شاهد، فرزند و همسر جانباز 25% به بالا، همسر و فرزند آزاده و جانباز 25 درصد به بالا كه مشمول پرداخت شهريه نمي باشند

(با تائيد اداره شاهد و ايثارگر دانشگاه) حایز دریافت تسهیلات وام شهریه نخواهند شد و نمي بايست جهت درخواست وام اقدام نمايند.

تذكر4: در صورت مازاد اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم به دانشجويان مجازي و پرديس وام تعلق خواهد گرفت.

نكات مهم :- درج شماره دانشجويي بر روي سند تعهد محضري(روزانه و نوبت دوم)-تحويل مدارك حداكثر تا تاريخ 95/11/10 به اداره رفاه دانشجويان

(روزانه ونوبت دوم)- تهيه كپي از سند تعهد محضري ونگهداري آن نزد خود تا زمان تسويه حساب(روزانه و نوبت دوم)- افتتاح حساب در بانك تجارت ترجيحاً

در بانك تجارت دانشگاه به نام دانشجوي متقاضي (ويژه متقاضيان جديد روزانه)‚