شما اینجا هستید: مرکز بهداشت درباره ما درباره ما حدیث روز امام رضا علیه السلام: آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.نهج البلاغه ص 506 ، ح 204
 
 

امام رضا علیه السلام: آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.نهج البلاغه ص 506 ، ح 204

نامه الکترونیک چاپ

 امام رضا علیه السلام:

آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.نهج البلاغه ص 506 ، ح 204