شما اینجا هستید: مرکز بهداشت درباره ما درباره ما حدیث روز امام علی علیه السلام : بر خردمند است كه زمان‌آگاه باشد و زبان خويش نگاه دارد و در كار خويش بنگرد.امالي طوسي: ص۱۴۶
 
 

امام علی علیه السلام : بر خردمند است كه زمان‌آگاه باشد و زبان خويش نگاه دارد و در كار خويش بنگرد.امالي طوسي: ص۱۴۶

نامه الکترونیک چاپ

امام علی علیه السلام :

بر خردمند است كه زمان‌آگاه باشد و زبان خويش نگاه دارد و در كار خويش بنگرد.( امالي طوسي: ص۱۴۶ )