شما اینجا هستید: شورای انضباطی درباره ما درباره ما
 
 

درباره ما

نامه الکترونیک چاپ

شورای انضباطی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان آیین نامه انضباطی در سال 74 در دانشگاهها تشکیل گردید و آخرین شیوه نامه اجرایی آن در مردادماه 98 جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ گردید .

شورا ی انضباطی متشکل از :

ددبیرخانه شورای انضباطی :کارشناس مسول محترم دبیرخانه شورا جناب آقای طاهری، دبیر شورای بدوی

- شورای بدوی: معاون محترم فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر خرسندی، رئیس شورای بدوی

- شورای تجدید نظر: رئیس محترم دانشگاه جناب اقای دکتر معتمدی ، رئیس شورای تجدید نظر

شورای مرکزی وزارت علوم: معاون محترم دانشجویی جناب آقای دکتر صدیقی، رئیس شورای مرکزی

آدرس دبیرخانه شورا :

دانشکده نساجی، طبقه هشتم، اطاق 804 ، دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان، تلفن: 64542643-64542650