شما اینجا هستید: تماس با ما
 
 
نشانی:
تهران - خیابان حافظ - خیابان رشت- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - ساختمان فارابی- طبقه همکف-انتهای سالن- معاونت فرهنگی و دانشجویی

تلفن: 02164542310