شما اینجا هستید: خانه
 
 

اداره امور خوابگاه ها

نامه الکترونیک چاپ

بسمه تعالی

 

معرفي ، اهداف و وظايف
اداره امور خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي اميركبير وظيفه «اسكان» و «سكونت» دانشجويان غيربومي را برعهده دارد. از آنجايي كه مجموعه قوانين و مقررات «نحوه اسكان» و «نحوه سكونت» دانشجويان خوابگاهي براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌هاي خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي» مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تنظيم گرديده اين اداره نيز سياست‌هاي كلي و چارچوب اصلي قوانين موضوعه را سرلوحه انجام وظايف و برنامه‌هاي خود مي‌داند.
اين اداره در سال 1368 و با هدف متمركز نمودن كليه مسائل مربوط به اسكان دانشجويان خوابگاهي، از اداره رفاه معاونت دانشجويي منفك و در قالب ابتدايي خود شروع به كار نمود. طي 18 سال گذشته با توجه به افزايش تعداد دانشجويان خوابگاهي، تعداد خوابگاههاي دانشجويي و نيز تنوع سطح كارهاي فوق برنامه، حجم وظايف محوله با افزايش چشمگير مواجه و نهايتاً به ده دايره و واحد واگذار شده است. كه عبارتند از:
- دايره اسكان: وظيفه ثبت‌نام، واگذاري خوابگاه و ساير موارد مربوط به اسكان دانشجويان خوابگاهي را كه توسط شوراي اسكان تعيين مي‌گردد، به عهده دارد.
- دايره تعميرات و نگهداري: وظيفه امور مربوط به تأسيسات، تعميرات، گرمايشي، سرمايشي و ... خوابگاه‌هاي دانشجويي را به عهده دارد.
- دايره انتظامات: وظيفه نظارت بر نحوه كار نگهبانان خوابگاه‌ها و برقراري نظم و امنيت در خوابگاه ها را برعهده دارد.
- دايره خدمات و بهداشت: وظيفه انجام صحيح امور بهداشت در خوابگاه‌ها را به عهده دارد.
- دايره مالي و اداري: وظيفه پشتيباني، تداركات، نقليه و ... خوابگاه‌ها را علاوه‌بر انجام امور اداري و مالي مربوط به پرسنل اداره امور خوابگاه‌ها به عهده دارد.
- دايره فرهنگي: وظيفه برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه نظير نمايش فيلم، برگزاري اردو، برپايي مراسم و ... را در چارچوب سياست‌هاي فرهنگي معاونت دانشجويي برعهده دارد.
- واحد خواهران: وظيفه برقراري ارتباط با دانشجويان دختر و رفع نيازهاي آنها را برعهده دارد.
- دايره علمي و سايت: وظيفه شناسايي دانشجويان ممتاز و برنامه ريزي جهت تشويق آنها و نظارت بر عملکرد سايت هاي موجود در خوابگاه ها و ارتقاء سطح کيفي و کمي آن را برعهده دارد.
- دايره تربيت بدني: وظيفه برنامه ريزي و اجراي کليه فعاليت هاي ورزشي و برگزاري مسابقات را در چارچوب سياست‌هاي ورزشي معاونت دانشجويي برعهده دارد.
- واحد مشاوره: وظيفه برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي مشاوره اي در زمينه هاي ديني، فرهنگي، جسمي، روحي و تربيت بدني را در چارچوب سياست‌هاي پرورشي و تربيتي معاونت دانشجويي برعهده دارد.
در حال حاضر دانشگاه داراي 19 خوابگاه مي‌باشد كه عبارتند از:
خوابگاه‌هاي شهيد بسطامي، احمدي، برنجيان، مرادي، ناجيان، ساده و فرزانه (ويژه دانشجويان دختر)
خوابگاه‌هاي شهيد سحرخيز، شرفي، عصاري، شهدا، كشاورز، عاشوری، کبکانیان، گلشن، قاضی زاده، نجات‌الهي و ياوري (ويژه دانشجويان پسر)
خوابگاه انصارالحسیني(ويژه دانشجويان متأهل)
وضع مقررات و دستورالعمل‌هاي موجود در خوابگاه‌ها بر اساس آئين‌نامه انضباطي خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي اميركبير مي‌باشد و در تنظيم آن سه عامل قانون، شرع و عرف در نظر گرفته شده است.
مسئولين خوابگاه‌ها همگي دانشجويان ساكن خوابگاه مي‌باشند كه از سوي اداره امور خوابگاه‌ها انتخاب مي‌شوند. ضمن اينكه كادر اجرايي و فرهنگي خوابگاه نيز همگي از بين دانشجويان ساكن خوابگاه (در قالب كار دانشجويي) و توسط مسئول خوابگاه انتخاب و به همكاري گمارده مي‌شوند. از بين مسئولين اجرايي خوابگاه مي‌توان به مسئول اسكان و حضور و غياب، مسئول تأسيسات، مسئول بهداشت و تغذيه، مسئول نگهباني، مسئول سايت، مسئول اموال و مسئول علمي و مسئول تربيت بدني اشاره نمود.
از بين مسئولين فرهنگي خوابگاه نيز مي‌توان( بجز مسئول فرهنگي )به مسئول فيلم و نوارخانه( سي دی کلوپ )،مسئول مراسم و تبليغات، مسئول کتابخانه و جرايد و ... اشاره نمود.
اميد است با رعايت حقوق فردي و اجتماعي ساير ساكنين خوابگاه و نيز حفظ منزلت و شئونات اخلاقي، جايگاه اجتماعي خوابگاه حفظ گردد. بديهي است براي حفظ نظم و آرامش هر محيطي، وجود قانون امري ضروري مي‌باشد و رعايت قوانين مدني و شرعي و عرف جاري بر آن محيط، جزء مهم‌ترين «آموزه‌هاي فردي» كساني است كه قصد زندگي جمعي در آن را دارند و قطعاً دانشجويان گرامي به عنوان يكي از اقشار فرهيخته جامعه از اين قاعده مستثني نمي‌باشند.

آيين نامه ها و دستور العمل ها
از آنجايي كه زندگي خوابگاهي شرايط و محدوديت‌هاي خاص خود را دارا مي‌باشد، مطالعه «آئين نامه و مقررات انضباطي خوابگاه‌ها» و تكميل فرم تعهد مربوطه جهت آگاهي و رعايت موارد مندرجه، ضروري مي‌باشد. بديهي است اين مقررات در جهت رعايت حقوق فردي و جمعي ساكنين خوابگاه، تنظيم شده است لذا توجه و رعايت آن‌ها جزء تعهدات اجتماعي و اخلاقي و سبب حفظ جايگاه و منزلت دانشجويان محترم خوابگاهي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه كليه خوابگاه‌هاي دانشگاه صنعتي اميركبير توسط دانشجويان خود خوابگاه و در چارچوب سياست‌هاي كلي دانشگاه اداره مي‌شوند. مسئول خوابگاه توسط اداره امور خوابگاه‌ها و كادر اجرايي خوابگاه (نظير مسئول اسكان، مسئول اموال، مسئول بهداشت و ...) توسط مسئول خوابگاه و از بين دانشجويان فعال و مسئوليت‌پذير انتخاب مي‌شوند.

تماس با اداره خوابگاهها

ادراره خوابگاهها واقع در خیابان حافظ- کوچه البرز می باشد و شماره تلفن های: 66402181 و 66404713 در ساعات اداری پاسخگوی دانشجویان گرامی می باشند.