اخبار معاونت

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری ورودی93 متقاضی خوابگاه: 02 شهریور 1393 - احتراماً ضمن تبریک به مناسبت قبولی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به اطلاع می رساند ثبت نام خوابگاه دانشجویی از روز دوشنبه مورخ 93/6/3 لغایت چهارشنبه مورخ 93/6/5 در محل اداره ... ادامه...
واریز وام های دانشجویان متقاضی وام: 27 خرداد 1393 - وام ضروري موارد خاص، وام تحصيلي و مسكن دانش هسته اي دانشجویان هسته ای و وام مسكن عادي دانشجويان متقاضي نیمسال دوم 93-92 ، به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. اداره رف... ادامه...
قابل توجه کلیه دانشجویان: 10 خرداد 1393 - بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترمی که در بخش ارسال پیشنهادات- پرتال دانشجویی، اقدام به ارسال پیشنهاد جهت درخواست اصلاح اطلاعات کرده اند می رساند به دلیل این که اطل... ادامه...
قابل توجه دانشجویان هسته ای متقاضی وام ضروری: 27 ارديبهشت 1393 - وام ضروري نیمسال دوم 93-92 دانشجویان هسته ای  به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. ضمناً  وام تحصيلي هسته اي دانشجويان ذيل نيز واريز شد. 92111043 -89111910-90111907-91111025-92111041-92111054 ... ادامه...
قابل توجه دانشجویان نوبت دوم متقاضی وام شهريه نيمسال دوم 93-92 : 21 ارديبهشت 1393 - بدین وسیله به اطلاع می رساند وام شهريه دانشجویان متقاضی نیمسال دوم 93- 92 به حساب دفتر آموزشهاي آزاد واریز گردید اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی   رديف ... ادامه...
قابل توجه دانشجویانی که وام بنیاد علوی را دریافت نموده اند: 21 ارديبهشت 1393 - بدین وسیله به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند جهت دریافت دفترچه اقساط صندوق بنیاد علوی به ساختمان معاونت دانشجویی- طبقه دوم- اتاق شماره 13 مراجعه نمایند. دانشجویان گرا... ادامه...
قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام ضروری: 17 ارديبهشت 1393 - وام ضروری دانشجویان روزانه متقاضی به حساب عابر بانک هایشان واریز شد.اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی ادامه...
قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه متاهلی: 16 ارديبهشت 1393 - دانشجویان متقاضی مسکن متاهلی لازم است جهت ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 15 لغایت 25 اردیبهشت ماه به واحد اسکان اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند. تذکر: - مت... ادامه...
قابل توجه دانشجویان هسته ای متقاضی وام مسکن: 13 ارديبهشت 1393 - وام مسکن نیمسال دوم 93-92 دانشجویان هسته ای، به حساب عابر بانک هایشان واریز شد. اداره رفاه دانشجویان- معاونت دانشجویی. ادامه...
قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تغذیه: 07 ارديبهشت 1393 - بدین وسیله به اطلاع متقاضیان( دانشجویان روزانه سنوات مجاز، به استثنای دانشجویان ترم آخر )وام تغذیه می رساند از تاریخ 93/2/7 لغایت 93/2/15 جهت ثبت نام وام تغذیه از طریق ذیل ا... ادامه...